elisabeth lein advokatfirmaet Frøy 1

Om Elisabeth Lein

Partner / Advokat MNA

Elisabeth Lein har både private- og næringslivsklienter, og hun har lang erfaring og solid kompetanse særlig innen familierett, arverett, kontraktsrett og fast eiendom. Hun har bistått mange klienter i arveoppgjør, deling av verdier etter samlivsbrudd og barnefordelingssaker. Hun har også utarbeidet mange testamenter, ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter. Lein får oppdrag som bostyrer i dødsboer og felleseiebo fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Lein har lang og bred erfaring med saker som behandles i domstolen, og hun prosederer jevning rettsaker for både tingrett og lagmannsrett.

Kompetanseområder

 • 2022 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner/ advokat MNA

 • 2021 – 2022
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

 • 2020 – 2021
  Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA – advokat MNA

 • 2013 – 2020
  Advokatfelleskapet Engemoen – advokat MNA

 • 2005 – 2013
  Advokatfirmaet Consilium – advokat MNA

 • 1999 – 2005
  Oslo tingrett – dommerfullmektig I og II

 • 1996 – 1999
  Politiet i Trondheim og i Asker/Bærum – politifullmektig/politiadjutant (nå kalt politiadvokat)

 • 1994 – 1996
  Justisdepartementet – konsulent/førstekonsulent

Yrkeserfaring

 • 2021 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner / advokat MNA
 • 2017 – 2021
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA
 • 2015 – 2017
  Lund & Co Advokatfirma AS – advokatfullmektig

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
elisabeth lein advokatfirmaet Frøy 1

Innledende samtale med Elisabeth

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte tar avgjørelser i en sterkt følelsesladet situasjon. Dette kan føre til irrasjonelle valg som kan gi et uheldige utfall. Derfor vil jeg gjerne hjelpe deg slik at vi sammen kan vurdere saken fra et juridisk og rasjonelt perspektiv.