Advokat Sven Skinnemoen ute

Om Sven Skinnemoen

Partner/ Advokat MNA

Sven tilbyr bred juridisk bistand på flere områder. Innen arbeidsrett hjelper han arbeidsgivere og arbeidstakere over hele landet med blant annet oppsigelser og sluttavtaler. Han har spesialfag i selskapsrett og omfattende erfaring i kontraktsrett, og bistår bedrifter med samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler, og avtaler med kunder og leverandører.

Sven har også dyp kjennskap til personvern (GDPR) fra sin tid som juridisk direktør i Ernst & Young AS og er leder for tenketanken Corprts gruppe for personvern. Han hjelper bedrifter med å oppnå konkurransefordeler gjennom godt personvern.

I tillegg har han solid erfaring innen anti-hvitvasking og sørger for at virksomheter oppfyller kravene fra Finanstilsynet. Sven støtter regelmessig foretak med compliance, spesielt innen utkontraktering, anti-hvitvasking og personvern.

Han håndterer også saker relatert til insolvens/restrukturering og bistår ved problemstillinger knyttet til konkurs. For privatpersoner hjelper Sven med arv, samlivsbrudd og generasjonsskifte.

Kompetanseområder

  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett og selskapsrett
  • Personvern(GDPR)
  • Anti-hvitvasking
  • Compliance
  • Insolvens/restrukturering
  • Arv / samlivsbrudd

Språk

  • Norsk
  • Engelsk
Advokat Sven Skinnemoen ute

Sven tilbyr innledende samtale

Har du juridiske utfordringer som krever en erfaren advokat? Uansett om det gjelder arbeidsrett, kontraktsrett, personvern, anti-hvitvasking, insolvens, eller spørsmål knyttet til arv og samlivsbrudd, ta kontakt med Sven for en innledende samtale.