Advokat må legitimere testator ved innlevering av testament og arvepakt

Z5B8004

Den mye omtalte nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Loven medfører en rekke endringer blant annet at advokater i likhet med andre fullmektiger må legitimere testator ved innlevering av testament. Er det flere testatorer som for eksempel ved gjensidig testament, må begge legitimere seg. Dette følger av den nye lovens § 63, se her.

Formålet med legitimasjonen ved innlevering er blant annet at domstolen ved utlevering av testamentet skal være sikker på at de leverer det til riktig person.
Det er ikke et krav om at legitimasjonen må være attestert, «vanlig» kopi er tilstrekkelig. Gyldig legitimasjon er for eksempel pass, førerkort og bankkort med bilde og signatur.

Det stilles ikke krav om at advokatene må legitimere seg utover oversendelsesbrevet til tingretten. Domstolene vil praktisere dette som tidligere, ved at advokaters oversendelsesbrev til tingretten anses som en fullmakt, jf.§1 første ledd, annet punktum i forskrift til ny arvelov- se her. Er derimot den som leverer inn et testament til oppbevaring for andre ikke advokat, må vedkommende legitimere seg på samme måten som testator selv.

For ytterligere informasjon om oppbevaring og utlevering av testament, se her.