);
Arv og arvefordeling

Arv og arvefordeling

Det er derfor lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Denne artikkelen ble tidligere publisert på www.vg.no  I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Ifølge tall fra Statistisk...
Utlegg i fast eiendom

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen. Utlegg eller utleggspant innebærer at den som...