Konkurs og konkurskriminalitet

Konkurs og konkurskriminalitet

Bostyrere i konkursboer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Våre oppdrag som bostyrere i konkursboer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, er en av våre viktigste samfunnsoppgaver å avdekke om det foreligger mistanke om straffbare forhold – konkurskriminalitet.

Ikke sjelden avdekker vi slik mistanke gjennom vår bobehandling. Slike saker anmeldes til politiet for en videre etterforskning og påtalemessig vurdering.

Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Konkurskriminalitet

Konkurskriminaliteten vil typisk dreie seg om at det finnes aktører som er villig til å la andre ufrivillig betale regningen for at du selv skal slippe, eller rett og slett ønsker å gjøre seg selv rike på andres bekostning.

I kjerneområdet for det som vekker vår oppmerksomhet, er der det er gjennomført transaksjoner og disposisjoner før konkurs ved overdragelse av virksomhet, aktivitet eller eiendeler ut av det konkursrammede selskapet. I de fleste tilfeller bekrefter vår gjennomgang at dette er gjennomført etter reglene om armlengdes avstand, og at aktørene helt korrekt har gjennomført dette for å ivareta kreditorinteressen. Men fra tid til annen ser vi det motsatte, og at verdier har blir ført ut av selskapet, med det resultat at kreditorene blir sittende igjen med tapet.

Dessverre er det mange slike saker som av flere grunner aldri kommer til avgjørelse. Ressursprioriteringer i politiet er medvirkende, i tillegg til at det nok er vanlig at slike situasjoner løses sivilrettslig gjennom forhandlinger om betaling til konkursboet.

Den 05.05.2021 annonserte Økokrim på sin hjemmeside at en 48 år gammel bedriftseier i Møre og Romsdal tingrett hadde blitt dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse. Han hadde solgt selskapets frie eiendeler med millionrabatt før konkurs. Dommen er ikke rettskraftig. Likevel er den en svært viktig påminnelse om alvorligheten i disse sakene, og hvor viktig bostyrernes samfunnsoppgave er med å avdekke slike saker.

Vi står klare til å hjelpe deg! Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Steinar Lie

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt